Ingen opbevaring på vores fællesarealer

Vi oplever af og til at I stiller ting og sager på vores fællesarealer (gange), men det er desværre ikke tilladt, da gangene skal være helt frie, hvis der skulle opstå en brand. Det er meget vigtigt, da det gælder alles sikkerhed, og Lolland Brandvæsen tjekker løbende, at dette overholdes.

Vi har fuld udlejning

Vi er meget glade og taknemmelige 🙂 Vi oplever nemlig i øjeblikket at alle kollegiets boliger er udlejet, og det betyder faktisk, at vi får lidt ekstra luft i budgettet til at gøre nogle gode tiltag for dig og kollegiet. P.t. arbejder vi på et arrangement på et par timer, hvor kollegiet er vært ved lidt aftensmad. Mere herom følger………

Vi arbejder med budgetter :-)

Vi er i fuld gang med at budgetlægge det kommende år, som strækker sig fra 01.08.20 til 31.07.21. Foruden næste års budget skal vi også udarbejde en budgetopfølgning pr. 28.02.20, som fremlægges for bestyrelsen den 23.03.20.
Vi arbejder med løbende budgetopfølgninger for hele tiden at have overblikket over kollegiets økonomi, således at vi kan “skride” ind overfor evt. budgetafvigelser.
Det giver god mening at vi hele tiden har styr på økonomien, og dermed undgår vi ubehagelige overraskelser