Der flytter 15 internationale studerende ind på kollegiet pr. 01.12.22

Vi er netop i skrivende stund ved at lægge sidste hånd på en samarbejdsaftale med Lolland Kommune omkring udlejning af 15 boliger til internationale studerende fra hele Europa.
Planen er, at de flytter ind pr. 01-12-22, hvor de påbegynder intensiv dansk undervisning. Efter 3 måneders dansk undervisning skal de fleste opdateres via kurser/uddannelse inden for SoSu området, hvor de sideløbende med skal arbejde for Lolland Kommune indenfor ældreplejen, som mangler arbejdskraft.

Vi håber, at I vil tage godt imod de internationale studerende. Aldersmæssigt er langt de fleste i 20’erne, men enkelte er lidt ældre. De vil bo i boliger, som er “spredt” over hele kollegiet. Planen er ikke, at de skal blive boende på kollegiet i flere år, men boligerne skal fungere som en startbolig, når de kommer til Danmark.

Husk at der skal være absolut ro kl. 23.00

Vi oplever fortsat, at der er nogle, som glemmer, at der skal tages hensyn til naboerne ved at sænke støjniveauet om aftenen , og sørge for absolut ro senest kl. 23.00.
Selvom du måske har fået ferie, og nyder tiden med vennerne, så er der fortsat nogle, som ikke er færdige, men rent faktisk går til eksamen. Desuden er der mange, som sætter stor pris på deres nattesøvn, og derfor skal der være ro. Hvis du vil høre musik om aftenen eller om natten, så brug head-set.

Kollegiets budget 2022 – 2023 er godkendt med uændret huslejeniveau.

Nu er kollegiets budget for 2022-2023 (01.08.22 – 31.07.23) blevet godkendt af såvel kollegiets bestyrelse som Lolland Kommune. Budgettet indeholder INGEN huslejeændring, så det betyder at jeres husleje ikke vil blive reguleret frem til 31.07.23. Det er vi faktisk ret godt tilfredse med – set i lyset af den meget høj inflation med dyrere varer og meget dyrere håndværkerudgifter, når vi skal have udført vedligeholdelsesopgaver på kollegiet.
.
Et uændret huslejeniveau kan selvfølgelig kun lade sig gøre i denne situation, når alle er beviste om ikke at bruge unødvendigt vand, lukke for varmen, når der luftes ud, og ved at slukke lys, tv, computere m.m., når boligen forlades.
Lad os hjælpes af med at holde udgifterne nede.

Cigaretskodder hører til i skraldespanden – dog skal de være helt slukket!

Vi oplever ofte, at der smides cigaretskodder rundt omkring på kollegiet – både foran jeres vinduer og i det grønne område. Cigaretskod hører til i skraldespanden, da de forurener naturen med mikroplast og tungmetaller: Cigaretskod smidt i naturen kan afgive cadmium, nikotin og tjærestoffer, samt mikroplast, der er svært nedbrydeligt i naturen. Selve cigaretfilteret er lavet af cellulose-acetat. Det er en type plastik, der er svært nedbrydeligt.

Har du smidt cigaretskodder ud af dit vindue eller andre steder, så få nu samlet dem op.