Bestyrelsesmøde den 20.03.23

Bestyrelsen afholder deres næste møde den 20.03, og Joan er i fuld gang med at forberede diverse relevante bilag. Bestyrelsen skal bl.a. behandle budgetopfølgning og budget for det kommende år.

Opgradering af TV-overvågning

Vi har igennem den senere tid arbejdet på at få opgraderet vores TV-overvågning på fælles områderne. Vi har bl.a. fået udskiftet vores optager og fået et mere brugervenligt software.

Bekræftelse af studieaktivitet

Hvis du har fået et brev i din postkasse angående din studieaktivitet, bedes du sørge for at få udfyldt bilaget og aflevere det til kontoret. Det er vigtigt, at du får taget hånd om det, da vi ellers i modsat fald ikke kan lade dig blive boende.

Alle på kollegiet skal udfylde bilaget – dog med undtagelse af de udenlandske beboere, som hører ind under Lolland Kommune.

Vask af vinduer

Som I kan se, så har vi hængt nogle sedler op angående vask af vinduer. Nu hvor foråret nærmer sig, skal alle sørge for at vaske vinduerne ind til egen bolig, og du bedes sørge for at få klaret det inden den 01.04.23.