Mel og gryn i jerncontaineren er et “NO GO”

Her til morgen kunne vi se, at der er en eller flere af jer, som har smidt køkkenaffald (gryn og mel m.m.) i vores store jerncontainer. KØKKENAFFALD MÅ IKKE SMIDES I JERNCONTAINEREN – det koster os “kassen”, når den skal tømmes, da affaldet så skal håndsorteres.
.
HUSK NU…. al køkkenaffald skal smides i de grønne plastikcontainere, som står i vores affaldshus.

Holder du din bolig ren?

Vi oplever desværre ofte, at nogle af jer ikke rigtig får gjort løbende rent i boligerne, og det er et problem, da det går ud over vores boliger. Vi oplever lugtgener på gangen og i de tilstødende boliger og den dag, hvor du flytter ud, har vores vægge og gulve måske taget så meget skade, at vi skal have håndværkere på for at udbedre følgeskaderne.
Sørg nu for at holde rent i din bolig, og er du i tvivl om noget, så kom forbi kontoret, hvor vi gerne rådgiver dig.

Status på udlejningssituationen

Vi må desværre sige farvel til tre af vores beboere, som har valgt i oktober at fraflytte deres boliger på H.N. Andersen Kollegiet. Vi er heldigvis i den situation at boligerne allerede er udlejet til 3 internationale studerende, som flytter ind omkring 1. januar. Vi glæder os til at byde de internationale studerende velkommen, og vi håber, at I vil tage godt i mod dem, selv de i starten ikke vil kunne tale dansk.

Bestyrelsens møde den 27.09

Bestyrelsen havde møde den 27.09.20, og her blev kollegiets regnskab og revisionsprotokollat for 2019-20 godkendt og underskrevet. Regnskabet ser fornuftigt ud, selvom vi har både har fået et nyt cykelhus og nye fliser på vores sti-system. Udlejningen har været meget høj, og her i det nye regnskabsår (fra august og frem til nu) har vi næsten fuld udlejning. Vi har dog modtaget 4-5 opsigelser med fraflytning inden for den næste par måneder, men vi er i den heldige situation at boliger er genudlejet.