Varme

Vi har skuet lidt op for fjernvarmen ind til din bolig, således at der nu er lidt mere varme på.
Hvis dine radiatorer ikke giver varme, så kan det skyldes at temperaturen i din bolig er for høj, så din termostat har lukket, eller at din termostat lige skal efterses af os.

Ny flisebelægning

I den nærmeste fremtid vil håndværkerne igen arbejde på en del af vores sti-system. De vil arbejde på de stier, som vender ud mod Violvej, hvor de gamle fliser vil blive erstattet af nye. Når anlægsarbejdet påbegyndes, beder vi Jer venligst om at benytte de andre stier ud til Bregnevej, indtil arbejdet er afsluttet.
Der vil desuden også blive lagt en ekstra sti ind til vores cykelhus.

Strategi-møde

Bestyrelsen har besluttet, at de vil afholde et strategi møde i oktober måned for at se på mulighederne for at fremtidssikre og udvikle kollegiet til glæde og gavn for jer.

Bestyrelsen afholder møde den 28.09.20

Det næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28.09.20. På mødet vil bestyrelsen bl.a. behandle regnskab 2019-20 med tilhørende revisionsprotokollat, og kollegiets vedligeholdelse.
Har du et eller flere væsentlige forslag, som du ønsker at få bestyrelsen til tage stilling til, så kig ind til Joan, som kan forelægge dine forslag på mødet den 28.09.