Den ene vaskemaskine virker ikke

Den ene vaskemaskine virker desværre ikke p.t. Der arbejdes hurtigst muligt på at finde en løsning på problemet. Indtil da så benyt den anden vaskemaskine.

Status på vandskaden under gang 11

Der arbejdes fortsat på at affugte kælderen efter vandskaden under gang 11, og når fugtighedsmålingerne er acceptable, vil der blive foretaget det nødvendige arbejde i boligerne på gang 11. Der arbejdes fortsat på at jer, som midlertidigt er flyttet ind i andre boliger på kollegiet, skal flytte tilbage hurtigst muligt – d.v.s. inden 01.05.21.

Bestyrelsen afholder strategidag den 25. feb.

Som tidligere skrevet er vi i fuld gang med at undersøge mulighederne for at få bygget et antal nye boliger til 2 personer, og i den forbindelse afholder bestyrelsen et strategimøde den 25.02.21. På mødet vil bestyrelsen forholde sig til forskellige løsninger, samt kigge nærmere ind på økonomien i den forbindelse.

Ny web-site

Vi har besluttet, at vores hjemmeside skal have en “make-over”, og vi er derfor i fuld gang med at få udviklet et re-design. Det betyder, at der i løbet af april vil komme en fotograf og et videohold, som skal lave nogle fotoshoots og optagelser her på stedet.