Bestyrelsesmøde den 23/11 21

Kollegiets bestyrelse afholder det næste ordinære bestyrelsesmøde den 23/11. På mødet vil bestyrelsen få en status på kollegiets daglige drift, herunder vedligeholdelse og økonomi. Vi har desværre nogle ledige boliger p.t., hvilket selvfølgelig belaster vores økonomi negativt, så hvis du kender nogle unge under uddannelse, som er interesseret i at flytte hjemmefra, vil vi blive så glade, hvis du nævner kollegiet som en god og billig løsning.
Til trods for de tomme boliger, så hænger vores økonomi heldigvis godt sammen, da vi kører stram økonomistyring.

Ingen møbler eller lign. på kollegiets gange

Vi oplever desværre af og til at der stilles møbler på vores gange, selvom dette ikke er tilladt i forhold til brandmyndighederne.
.
Kollegiets gange SKAL være tomme, da de fungerer som flugtvej i tilfælde af brand.

Nye møbler?

Hvis du har købt nye møbler, har du med stor sandsynlighed også nogle “gamle”, som skal smides ud. Er det mindre møbler (et lille bord eller kommode), kan du smide dem ind i den store grønne jerncontainer, som står på p-pladsen. Din nøgle passer til låsen, så du skal selv åbne og smide møblet i containeren.
.
Er det større møbler som f.eks. en sovesofa eller lign., skal du selv sørge for at køre dem på genbrugspladsen, da de næsten kan fylde hele vores container, som koster 3.000 kr. at få tømt. Det er gratis for dig, som privatperson, at aflevere ting på genbrugspladsen, så hjælp os med at spare penge på de mange tømninger af containeren. Det kommer dig selv til gode i form af en “billig” husleje.