VIGTIGT! Er du under uddannelse?

Som bekendt skal du være under uddannelse for at bo på H.N. Andersen Kollegiet, og opfylder du ikke uddannelseskravet, har du ikke ret til at leje en bolig hos os i henhold til den gældende lovgivning om leje af ungdomsboliger.
Bestyrelsen har meget fokus på at alle, som der bor hos os, skal være under uddannelse, da vi har venteliste til vores boliger. En venteliste, som udelukkende består af unge studerende, der af den ene eller anden grund mangler et sted af bo til en husleje, som kan betales på en SU.
.
I løbet af kort tid vil vi udsende et brev med et spørgeskema til dig, som du skal udfylde med din nuværende beskæftigelse (uddannelse). Det er meget vigtigt, at du returnerer det udfyldte spørgeskema til kontoret indenfor den givne frist. Er du ikke under uddannelse, er det vigtigt at vi får en dialog omkring dette, og det kan desværre betyde, at vi bliver nød til at opsige din lejekontrakt.

Varmtvandsbeholderen er afkalket

Som nogle måske har set/bemærket, så var der lukket for det varme vand mandag den 16.11. mellem kl. 8.30 og 13.00. Årsagen til det manglende varme vand var en afkalkning af vores varmtvandsbeholder.